Veelgestelde vragen

De gemeente Harderwijk blijft inzetten op het beter scheiden in huishoudens (aan de bron) van gft, papier, textiel, glas en wit- en bruingoed. Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) worden door na-scheiding uit het restafval gehaald. Uit de steekproef van 2020 is gebleken dat in kilo’s circa 35% van het gft-afval en 7% van het papier nog in de restafvalcontainer terecht komt. Qua volume is dat circa 10% gft en 6% papier. Dus er valt zeker nog veel te verbeteren.

Ja, en ook aan het verminderen van afval. Bijvoorbeeld door andere keuzes te maken in de winkel. Of door een apparaat te (laten) repareren of door herbruikbare spullen te verkopen, spullen te lenen of in te leveren bij een kringloopwinkel. Belangrijk is dat iedereen gelijke kansen moet worden geboden om afval te kunnen scheiden en te verminderen. 

Ook biedt de gemeente maatwerk voor specifieke doelgroepen zoals inwoners met een beperking en minima door het geven van kwijtschelding of een financiële tegemoetkoming in de kosten voor medisch afval.

De kosten voor het inzamelen van afval en de verwerking ervan zullen de komende jaren toenemen.

Door afval goed te scheiden houdt u minder restafval over en hoeft u minder vaak de container aan de weg te zetten of een zak in de ondergrondse container te doen. U hebt zelf in de hand hoeveel u betaalt. Als afval niet of onvoldoende gescheiden wordt, gaan de kosten veel verder omhoog dan wanneer er wel zorgvuldig gescheiden wordt.

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We volgen daarbij de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het invoeren van de andere wijze van betalen is het noodzakelijk om enkele persoonlijke gegevens te gebruiken.

Gemeente Harderwijk heeft Aconov (het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalinzameling), opdracht gegeven de volgende gegevens te verzamelen:

 • Adresgegevens van huishoudens 
 • Het aantal ledigingen van de restafvalcontainer
 • Klachten en meldingen

De gegevens over het aantal ledigingen worden verzameld via de chip in uw container. De adresgegevens ontvangt Aconov van de gemeente.

De gemeente mag dit op deze manier doen omdat zij de wettelijke taak heeft te zorgen voor de afvalinzameling. Ook moet de gemeente zorgen voor het terugbrengen van de hoeveelheid afval in de gemeente.

Ook Aconov heeft de verplichting zich te houden aan de AVG en heeft een verantwoordingsplicht aan de gemeente hoe zij omgaan met de verzamelde gegevens. Afgesproken is dat zij de gegevens alleen gebruiken voor de afvalinzameling.

In de GFT-container (groene deksel) en restafvalcontainer (grijze deksel) zit een chip. Deze chip bevat geen adres- of persoonsgegevens, maar een uniek nummer, gekoppeld aan uw adres. Hiermee kan Aconov registreren hoe vaak de containers worden geleegd. Het is dus in uw belang om er zeker van te zijn dat de containers daadwerkelijk gekoppeld zijn aan uw adres.

De ervaring in andere gemeenten is dat bij correct scheiden de grijze container niet extra stinkt. Stank en beestjes zoals fruitvliegjes en maden doen zich eigenlijk alleen voor wanneer er resten van keukenafval in terecht komen zoals vleesafval, vis, botjes. Die mogen bij het gft. Tips om geur & beestjes in uw gft container te vermijden leest u op www.indegftbak.nl.

In restafval zit vooral nog veel gft (35 %), papier (7%) en glas (5%). Dit blijkt uit de steekproef die we regelmatig laten uitvoeren. De laatste analyse dateert uit 2020. Daar valt dus nog veel te winnen.

In de AfvalWijzer App (te vinden in de Play Store en App Store) kunt u een afvalsoort intoetsen waarvan u niet weet waar het hoort. De app vertelt u waar u het kwijt kunt. Ook op mijnafvalwijzer.nl kunt u via de knop AfvalABC zoeken op afval. De Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal biedt ook veel informatie. 

U kunt het volgende gratis wegbrengen naar het Milieupark aan de Daltonstraat 23:

 • Klein chemisch afval
 • Elektrische apparaten
 • Frituurvet
 • Olie
 • Asbest (mits goed in plastic ingepakt en maximaal 35 m2)
 • PMD (vanaf 1 januari 2022)

Kleine dode huisdieren kunnen naar de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan 11 gebracht worden.

Medisch afval (nierdialysemateriaal, incontinentiemateriaal, stomamateriaal) moet bij het restafval vanwege gezondheidsrisico’s. Onder medisch afval verstaan we één of meer soorten:

 • Incontinentiemateriaal, inclusief bed-onderleggers;
 • Nierdialyse-materiaal;
 • Stoma-materiaal.

Inwoners kunnen hiervoor een extra restafvalcontainer voor medisch afval of een medische afvalpas voor stortingen op een ondergrondse restafvalcontainer aanvragen. Het gebruik hiervan is kosteloos. De voorwaarden zijn:

 • ingeschreven op een adres in de gemeente Harderwijk;
 • bewijsstuk van zorgverzekeraar, apotheek, zorgverlener overleggen of een recept dat op naam is opgesteld waaruit blijkt dat de aanvrager als gevolg van langdurige of chronische ziekte en/of handicap één of meer van de genoemde soorten medisch afval heeft.

Inwoners kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Steeds meer inwoners, volwassenen en kinderen,  van Harderwijk en Hierden vinden het belangrijk om hun leefomgeving schoon te houden. Regelmatig gaan ze erop uit om zwerfafval te verzamelen.  Dat afval hoeft niet bij het eigen restafval. Snel Herstel heeft daarvoor speciale zakken beschikbaar. Is zo’n zak gevuld, dan halen medewerkers van Snel Herstel de volle zak bij u thuis op. Neem contact op met Snel Herstel via 0341 411 911of mail naar snelherstel@harderwijk.nl.

Een andere leuke manier om zwerfafval te verzamelen is door u samen met een groepje kinderen, aan te melden als wijkheld. Dat kan via de website www.onzewijkhelden.nl/harderwijk.  Als wijkhelden  maakt u samen van zwerfafval verzamelen een leuke activiteit. Bovendien verdienen kinderen er ook nog een zakcentje mee! 

Praktische informatie vindt u ook op deze site en in de AfvalwijzerApp. Denk aan basisinformatie zoals de afvalkalender, de openingstijden van het Milieupark en een overzicht van containers in de buurt. 

Aconov is de afvalinzamelaar die door de gemeente Harderwijk is gecontracteerd om het gft, oud papier en karton en restafval in te zamelen. Ook doet Aconov voor de gemeente het beheer van de containers en de afvalpassen.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. U betaalt per keer dat u uw container aan de straat zet en niet naar gewicht. Als iemand ongevraagd gebruik maakt van uw container, spreek degene hier dan op aan.