Feiten en Fabels

Een fabel. Afval scheiden is waardevol. Niet alleen voor het milieu, maar vaak ook voor onze portemonnee. Ingezameld papier, glas, metaal en textiel leveren geld op: daarmee gaan de kosten van het inzamelen en verwerken naar beneden. Het inzamelen en recyclen van gft tot compost en andere bioproducten is (nog) niet kostendekkend, maar wel goedkoper dan verbranden.

Bij plastic is het iets ingewikkelder: door de lage olieprijs is nieuw plastic namelijk goedkoper dan gerecycled plastic. Maar omdat de producenten van plastic verpakkingen meebetalen aan de recycling, is het gescheiden verwerken van plastic toch kostendekkend. Over zelf plastic scheiden bestaat veel onduidelijkheid. Om zoveel mogelijk plastic te kunnen recyclen, moet het plastic in Harderwijk samen met het restafval worden ingezameld. De afvalverwerker haalt het plastic met speciale apparatuur voor ons uit het restafval. Voor het milieu is recyclen beter dan verbranden! 

Herbruikbare afvalstromen, zoals papier en karton, zijn stukken goedkoper te recyclen. Bovendien zorgt het recyclen van verschillende soorten afval ervoor dat belangrijke grondstoffen minder snel opraken. Afvalscheiding bespaart dus niet alleen kosten, het spaart ook het milieu.

Dat is eveneens een fabel. Het betalen van afvalstoffenheffing is geen reden om afval niet te scheiden. Met de belasting op restafval wordt duurzame verwerking van afval en grondstoffen gestimuleerd. Zonder het scheiden van afval is afvalverwerking minder efficiënt en veel duurder.

Een fabel, want een groot deel van het ingezamelde en gescheiden afval is te recyclen en dat is goedkoper. Van oud glas maakt men nieuw glas, van oud papier nieuw papier en van gft-afval wordt compost gemaakt. Het afkeuren van ingezameld afval komt voor, maar meestal omdat er rommel bij zit die niet in de juiste container zit. Bijvoorbeeld als plastic bij het gft-afval terechtkomt, is het gft zo vervuild dat recycling niet mogelijk is. Het afval wordt dan met het restafval verbrand.

Fabel, want nascheiding gaat alleen over verpakkingsmateriaal dat is gemaakt van plastic, metaal en drankenkartons (PMD). Metalen blikken kunnen met een magneet voor 95% uit overig afval worden gevist en plastic met een infraroodscanner met luchtdruk er worden uitgeblazen. Maar papier, glas, textiel en gft-afval niet! Zonder afvalscheiding gaan veel waardevolle grondstoffen verloren. Papier en karton schimmelen als het nat is, waardoor de houtvezels ongeschikt zijn om nieuw papier van te maken. De technieken voor nascheiding verbeteren, maar het zelf scheiden van papier, glas, textiel en gft in combinatie met het nascheiden van PMD uit het restafval blijft voor nu het meest effectief.

Dat is een feit, omdat veel afval bij bedrijven vandaan komt. Het is voor bedrijven daarom verplicht om zoveel mogelijk gescheiden afval te verzamelen. Niet alleen draag je zo bij aan milieubesparing, je geeft werknemers ook meteen het goede voorbeeld. Veel bedrijven zijn goed op weg met efficiënte afvalinzameling: zo komt 65 procent van het verzamelde papier en karton uit het bedrijfsleven.

Een fabel. Zowel plastic verpakkingen als harde kunststoffen zijn geschikt voor recycling. Het probleem met plastic is niet alleen de beschikbare technologie die het recyclen soms duur en ingewikkeld maakt, maar ook de hoeveelheid van al dat plastic. Door de lage olieprijs is nieuw plastic ook nog eens goedkoper dan gerecycled plastic. De samenstelling van het plastic bepaalt of het geschikt is voor recycling. Gelukkig worden de technieken steeds beter en wordt een deel van het gerecyclede plastic wel opnieuw gebruikt.

Ook dat is een fabel. Het kost inderdaad even tijd om de (bij)keuken of tuin zo in te richten dat afval scheiden gemakkelijk wordt en het op te nemen in je dagelijkse routine. Maar als dat eenmaal achter de rug is, hoef je weinig aandacht meer te schenken aan het scheiden van afval. De app AfvalWijzer heeft veel informatie over welk afval in welke bak moet en heeft handige tips.

Dit is niet waar. Elk huishouden in Nederland betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente. Met deze inkomsten kan de gemeente het huisvuil ophalen en verwerken. Afval verwerken kost veel geld. De grootste kostenpost is het verbranden van restafval. Gescheiden afval verwerken is veel goedkoper. Geld verdienen aan afval scheiden kunnen gemeenten niet. Als er geld over is, moeten ze dat het jaar erna verrekenen in de afvalstoffenheffing. Dus blijf je afval scheiden. Beter voor het milieu én je portemonnee.

Terug naar overzicht