Plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons

Plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons (PMD) horen in onze gemeente bij het restafval. Het wordt bij de afvalverwerker in een sorteermachine gescheiden van het overige afval. De afvalverwerker kan dat beter dan wanneer inwoners thuis PMD scheiden. Bekijk hier hoe.

Steeds meer gemeenten kiezen voor nascheiding omdat de afvalverwerkers grote hoeveelheden thuis gescheiden PMD afkeuren. Het PMD is vervuild of er zitten verkeerde afvalstoffen in de PMD-container. Het wordt dan alsnog verbrand en daarmee stijgen de kosten voor afvalverwerking en gaan waardevolle grondstoffen verloren. PMD nascheiden is de goedkoopste oplossing én heeft de beste resultaten voor hergebruik. Bij de tarieven voor restafval houden we er rekening mee dat er PMD bij het restafval zit.

Wilt u toch graag ook zelf PMD scheiden? 

U kunt zelf PMD wegbrengen naar een verzamelcontainer op het milieupark aan de Daltonstraat 23. De openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Terug naar overzicht