Wat gaat er veranderen?

Vast en variabel tarief

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u in Harderwijk en Hierden jaarlijks voor de afvalstoffenheffing een vast bedrag, het basistarief. Daarnaast betaalt u per keer dat u de container met restafval aan de weg zet. Of restafval verpakt in een afvalzak in de verzamelcontainer doet. Dit is het variabele tarief.  Op deze manier heeft u zelf invloed op de hoogte van de totale kosten. De tarieven voor 2022zijn inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad.

Het zorgvuldig scheiden van afval wordt daardoor nog belangrijker. Het gescheiden aanbieden van GFT, oud papier, glas, textiel en elektrische apparaten blijft gratis. Verpakkingsmateriaal dat is gemaakt van Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) hoeft u niet te scheiden, dat doet afvalverwerker Omrin. PMD mag dus in het restafval. Check op YouTube een video van Omrin hoe nascheiding in zijn werk gaat.

Afvalinzameling blijft hetzelfde

We blijven uw restafval en gescheiden grondstoffen op dezelfde manier inzamelen als nu. Voor inwoners met een restafvalcontainer aan huis registreert de inzamelaar Aconov hoe vaak uw container wordt geleegd. Gebruikt u een verzamelcontainer? Dan hebt u een afvalpas die registreert hoe vaak u restafval in de container doet. Het enige wat verandert is dus de manier waarop u afrekent en dat u zelf invloed heeft op de totale kosten.

Waarom zijn deze veranderingen nodig?

Grondstoffen die we in ons dagelijks leven gebruiken raken op. Daarom is het belangrijk dat we deze waardevolle grondstoffen zo lang en zo goed mogelijk gebruiken en recyclen. Restafval verwerken wordt steeds duurder onder meer door hogere belastingen vanuit het Rijk. Gemeente Harderwijk wil de hoeveelheid afval verminderen en grondstoffen beter hergebruiken. En daardoor de kosten van afvalverwerking en daarmee de door inwoners te betalen afvalstoffenheffing, zo laag mogelijk houden. 

De gemeente heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar terug te brengen naar 100 kg in 2022 en uiteindelijk naar 30 kg restafval per persoon per jaar in 2025. Het verminderen en beter scheiden van afval is ook een belangrijke basis voor de toekomstige circulaire economie. 

De afvalrekening

Uw afvalrekening (de aanslag afvalstoffenheffing) verandert vanaf belastingjaar 2022. Op de rekening ziet u het vaste basistarief én de kosten volgens het variabele tarief. Dat is een rekensom van het aantal keren dat u restafval aanbood x het variabele tarief per lediging.

In 2022 betaalt u het vaste jaartarief voor 2022. In 2023 betaalt u het vaste jaartarief voor 2023 plus het aantal aanbiedingen restafval in 2022. Zo betaalt u achteraf voor het daadwerkelijke aantal aanbiedingen restafval. Hoe beter u afval scheidt, hoe beter dat is voor uw portemonnee én voor het milieu.