Tarieven

In Harderwijk bestaat de jaarlijkse afvalstoffenheffing sinds 2022 uit een vast deel en uit een variabel deel. Het variabele deel heeft u zelf in de hand, u betaalt per keer dat u de rolcontainer aanbiedt om te legen of per keer dat u een vuilniszak restafval in de ondergrondse container gooit. Het is dus belangrijk om uw afval zo goed mogelijk te scheiden.

Bekijk de tarieven