Over afval scheiden

Door nog bruikbare grondstoffen goed te scheiden kan afval een tweede leven krijgen. Zo wordt van gft compost gemaakt, wordt van oud papier nieuw papier gemaakt en wordt glas weer gebruikt om nieuw glas van te maken. Het verwerken van grondstoffen is goedkoper dan het verbranden van restafval. En beter voor het milieu. Om het hergebruik mogelijk te maken is het belangrijk dat alle grondstoffen in de juiste bak of container worden gedaan en niet door elkaar raken.

Veel afval dat nu nog in de grijze container verdwijnt, is geen afval, maar een grondstof voor nieuwe producten. We kunnen nog zuiniger zijn op die grondstoffen. Door ervoor te zorgen dat materialen gerecycled worden, onderdelen worden hergebruikt of spullen worden gerepareerd.

Door nog meer, beter en zorgvuldig afval te scheiden zorgt u voor het behoud van waardevolle grondstoffen, helpt u mee aan een schonere leefomgeving en spaart u het milieu.

Iets weggooien als restafval? Dat doet u straks alleen nog maar als u goed heeft gesorteerd.