PMD-pilot

De PMD-pilot is gestopt

Na bijna zes maanden kwam er op vrijdag 22 december 2023 een einde aan de proef met het apart inzamelen van PMD-afval in openbare containers. Inwoners van Harderwijk en Hierden konden tijdens de proefperiode hun plastic, metalen verpakkingen en lege drinkpakken (PMD) op acht verschillende plekken in de gemeente inleveren. Het PMD-inzamelpunt op het milieupark (Daltonstraat) blijft als enige na de pilot geopend voor het wegbrengen van PMD-afval. PMD kan daarnaast, net als voorheen, weer gewoon bij het restafval. 

Hier staat de terugkoppeling van de gemeten resultaten van de gehele pilot. Denk hierbij o.a. aan het totaal aantal kilo’s apart ingezameld PMD, informatie over de kwaliteit ervan, het aantal ingevulde vragenlijsten en de uitkomsten daarvan.

Het vervolg

  • In de eerste helft van 2024 worden alle resultaten geanalyseerd.
  • Op 28 mei wordt het adviesrapport aan het college gepresenteerd, waarna er een college- en raadsvoorstel ingediend wordt. Medio 2024 ontvangt de gemeenteraad dit voorstel.
  • Er vindt een commissievergadering plaats waarna er door de gemeenteraad een besluit wordt genomen over het toekomstige scheidingsmodel. De verwachting is dat dit plaatsvindt in Q3 van 2024.

We houden inwoners zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste stand van zaken. Op deze pagina leest u het laatste nieuws over de PMD-pilot. 

Waarom een PMD-pilot?

Elk huishouden produceert afval. Daar ontkomen we niet aan. Vaak gedachteloos gooien we restafval in de container, etensresten bij het GFT-afval en scheiden we papier en karton. Toch moeten we nadenken over hoe we het aantal kilo’s restafval verder kunnen verlagen. 

Afval goed scheiden helpt daarbij. En we doen het al best goed in onze gemeente. In 2022 zijn we gestart met het Diftar-systeem. Sindsdien is het aantal kilo’s fijn restafval per huishouden al flink verminderd: van 138 kilo naar 84 kilo. Een mooi resultaat! 

Restafval is één ding, maar hoe gaan we om met plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD-afval)? Via de PMD-pilot wil gemeente Harderwijk onderzoeken wat de voorkeur is van haar inwoners. De keuze is dus aan u. Of we scheiden zelf PMD vooraf (bronscheiding), of we gooien het bij het restafval en laten het scheiden over aan de afvalverwerker (nascheiding). Om antwoord te krijgen op deze vraag starten we op 1 juli 2023 met een tijdelijke proef. Zo verzamelen we informatie en meningen van onze inwoners. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid en kwaliteit van het ingeleverde PMD te beoordelen, maar ook door middel van een vragenlijst over uw ervaringen en wensen. De resultaten gebruiken we om in de toekomst te kiezen voor het beste scheidingsmodel voor Harderwijk en Hierden. 

De PMD-pilot houdt in dat u tijdelijk op 8 extra locaties gratis uw PMD-afval kunt wegbrengen. Hiervoor plaatsen we op verschillende plekken in de gemeente openbare PMD-containers. Na afloop van de pilot verwijderen we de containers weer.

De plaatsing van de extra containers is een proef en daarom tijdelijk. We starten op 1 juli en stoppen de proef eind dit jaar. Om precies te zijn op 22 december 2023. Op deze dag verwijderen we de containers weer.

Uw mening is belangrijk

Wij horen graag wat u van de PMD-pilot vindt en hoe u het liefst omgaat met PMD-afval. Dit nemen we mee in de evaluatie. 

Naar vragenlijst