PMD-pilot

Information in different languages

Click here for the information letter about the PMD pilot in Dutch, English, German, Turkish or Arabic.

Waarom een PMD-pilot?

Elk huishouden produceert afval. Daar ontkomen we niet aan. Vaak gedachteloos gooien we restafval in de container, etensresten bij het GFT-afval en scheiden we papier en karton. Toch moeten we nadenken over hoe we het aantal kilo’s restafval verder kunnen verlagen. 

Afval goed scheiden helpt daarbij. En we doen het al best goed in onze gemeente. In 2022 zijn we gestart met het Diftar-systeem. Sindsdien is het aantal kilo’s fijn restafval per huishouden al flink verminderd: van 138 kilo naar 84 kilo. Een mooi resultaat! 

Restafval is één ding, maar hoe gaan we om met plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD-afval)? Via de PMD-pilot wil gemeente Harderwijk onderzoeken wat de voorkeur is van haar inwoners. De keuze is dus aan u. Of we scheiden zelf PMD vooraf (bronscheiding), of we gooien het bij het restafval en laten het scheiden over aan de afvalverwerker (nascheiding). Om antwoord te krijgen op deze vraag starten we op 1 juli 2023 met een tijdelijke proef. Zo verzamelen we informatie en meningen van onze inwoners. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid en kwaliteit van het ingeleverde PMD te beoordelen, maar ook door middel van een vragenlijst over uw ervaringen en wensen. De resultaten gebruiken we om in de toekomst te kiezen voor het beste scheidingsmodel voor Harderwijk en Hierden. 

De PMD-pilot houdt in dat u tijdelijk op 8 extra locaties gratis uw PMD-afval kunt wegbrengen. Hiervoor plaatsen we op verschillende plekken in de gemeente openbare PMD-containers. Na afloop van de pilot verwijderen we de containers weer.

De plaatsing van de extra containers is een proef en daarom tijdelijk. We starten op 1 juli en stoppen de proef eind dit jaar. Om precies te zijn op 22 december 2023. Na 22 december verwijderen we de containers weer.

Uw mening is belangrijk

Wij horen graag wat u van de PMD-pilot vindt en hoe u het liefst omgaat met PMD-afval. Dit nemen we mee in de evaluatie. 

Naar vragenlijst