Medisch afval

Medisch afval is afval ten gevolge van langdurige of chronische ziekte en/of handicap. Medicijnen of medicijnresten zijn geen medisch afval. Medicijnen of medicijnresten moeten bij de apotheek worden ingeleverd.

Onder medisch afval verstaan we één of meer soorten:

  • Incontinentiemateriaal, inclusief bed-onderleggers;
  • Nierdialyse-materiaal;
  • Stoma-materiaal.

Inwoners kunnen voor medisch afval een extra restafvalcontainer of een medische afvalpas voor stortingen op een ondergrondse restafvalcontainer aanvragen. Het gebruik hiervan is kosteloos. De voorwaarden zijn:

  • ingeschreven staan op een adres in de gemeente Harderwijk;
  • verklaring overleggen van de apotheek of zorgverlener waaruit blijkt dat de aanvrager als gevolg van langdurige of chronische ziekte en/of handicap één of meer van de genoemde soorten medisch afval heeft.

Hiervoor kunt u de onderstaande verklaring gebruiken.

Wanneer u eenmaal een extra container of een afvalpas heeft aangevraagd, hoeft u niet ieder jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. Wanneer uw situatie verandert, geef dit dan wel direct aan ons door.

Verklaring medisch afval (pdf, 79 KB)

De verklaring kunt u op drie manieren bij ons inleveren:

  • een email sturen naar secretariaatstadenomgeving@harderwijk.nl met als onderwerp: medisch afval
  • via de post sturen naar Gemeente Harderwijk, t.a.v. secretariaat Stad en Omgeving, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk
  • afgeven bij de balie van het gemeentehuis van Harderwijk in een gesloten envelop met daarop geschreven “t.a.v. secretariaat Stad en Omgeving”.

Vervolgens wordt er een verzoek aan Aconov verstuurd om u een extra container of afvalpas te leveren.

Terug naar overzicht