Nieuws

Update resultaten PMD-pilot

Dit zijn de resultaten van de PMD-pilot, gemeten tot en met 7 januari 2024. Deze gegevens zijn gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten (online en via straatenquêtes) en sorteeranalyses van het opgehaalde PMD-afval via de openbare containers. 

Enquêteresultaten:

 • 5.157 inwoners hebben hun mening gegeven. Ook jouw mening telt! Klik hierom de vragenlijst in te vullen.
 • 88% was van plan de tijdelijke PMD-containers tijdens de pilot te gebruiken. 
 • 51% scheidde PMD al vóór de start van de pilot.
 • 97% is bekend met de PMD-pilot.
 • 71% kiest voor apart inzamelen als het voor de afvalkosten niet uitmaakt of PMD apart of via het restafval ingezameld wordt. 

Opgehaald PMD-afval per maand: 

 • Juli: 70 ton
 • Augustus: 41 ton
 • September: 43 ton 
 • Oktober: 51 ton
 • November: 44 ton
 • December: 34 ton

Hoeveel procent afval zat er in de PMD-containers dat géén PMD bleek te zijn?

 • Vervuiling juli: 30%
 • Vervuiling augustus: 16%
 • Vervuiling september: 17%
 • Vervuiling oktober: 18%
 • Vervuiling november: 13%
 • Vervuiling december: 24%

In de eerste helft van 2024 worden al deze resultaten van de pilot gecombineerd met al bekende data en kennis. Daarna volgt een uitgebreide analyse. De verwachting is dat de gemeenteraad uiterlijk rond de zomer 2024 de definitieve analyse en aanbevelingen ontvangt. 

Na bijna zes maanden komt er op vrijdag 22 december een einde aan de proef met het apart inzamelen van PMD-afval in openbare containers. Inwoners van Harderwijk en Hierden konden tijdens de proefperiode hun plastic, metalen verpakkingen en lege drinkpakken (PMD) op acht verschillende plekken in de gemeente inleveren. De openbare PMD containers bij de winkelcentra zijn tot en met donderdag 21 december te gebruiken. Op vrijdag 22 december worden ze verwijderd. Ook op het milieupark (Daltonstraat) is een PMD-inzamelpunt. Deze locatie blijft als enige na de pilot geopend voor het wegbrengen van PMD-afval. PMD kan daarnaast, net als voorheen, weer gewoon bij het restafval. 

Met de PMD-pilot loste het college de belofte uit het Collegeprogramma 2022-2026 in, namelijk dat er een proef met het inzamelen van PMD-afval uitgevoerd wordt. Wethouder Edwin Enklaar: “De pilot moet inzicht geven in hoe de inwoners van Harderwijk en Hierden het liefst omgaan met het scheiden van plastic afval. En daarnaast kijken we naar de hoeveelheid én kwaliteit van het ingezamelde PMD.”

Terug naar normaal

Op dit moment is onze gemeente een nascheidingsgemeente. Dat betekent dat PMD en restafval  na inzameling bij de afvalverwerker worden gescheiden. Dat gebeurt met geavanceerde nascheidingsmachines. Tijdens de pilot kijken we op basis van sorteeranalyses naar de kwaliteit van het, via de openbare containers ingezamelde, PMD. Dus: hoe zuiver scheiden de inwoners hun afval zelf? Is dat goed genoeg voor een bronscheidingssysteem, of past het huidige nascheidingsmodel het beste bij Harderwijk?

Meten is weten

Tijdens de pilot zijn verschillende metingen gedaan. Naast de kwaliteit van het apart ingezamelde PMD is ook de hoeveelheid apart ingezameld PMD bijgehouden. Op deze manier kan berekend worden hoeveel van het totaal aan PMD apart ingezameld is tijdens de pilot in vergelijking met voorgaande periodes zonder PMD pilot.

Daarnaast was een belangrijk doel van de pilot om te bepalen waar de inwoners van Harderwijk en Hierden hun voorkeur aan geven: zelf vooraf scheiden (bronscheiding) of nascheiden via de afvalverwerker. Dat wordt o.a. geïnventariseerd door middel van online enquêtes en fysieke enquêtes op straat. De uitkomsten van de verschillende metingen gebruikt de gemeente om uiteindelijk passende keuzes te maken voor de afvalinzameling in Harderwijk en Hierden, in de volle breedte, vanaf 2026. 

De online enquête is nog tot en met 7 januari in te vullen. Wethouder Edwin Enklaar: “We roepen mensen nog steeds op om hun mening over de pilot te geven. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe representatiever het beeld is dat we krijgen. Alle informatie samen helpt de gemeente om te kiezen voor het beste scheidingsmodel voor gemeente Harderwijk.”

Resultaten en evaluatie

In januari volgt een terugkoppeling van de gemeten resultaten van de gehele pilot. Denk hierbij o.a. aan het totaal aantal kilo’s apart ingezameld PMD, informatie over de kwaliteit ervan, het aantal ingevulde vragenlijsten en de uitkomsten daarvan. In de eerste helft van 2024 worden alle resultaten van de pilot gecombineerd met al bekende data en kennis. Daarna volgt een uitgebreide analyse. De verwachting is dat de gemeenteraad uiterlijk rond de zomer 2024 de definitieve analyse en aanbevelingen ontvangt. 

Minder restafval door goed te scheiden

In elk huis ontstaat afval. Daar ontkomt niemand aan. Toch moeten we nu en in de toekomst nadenken over hoe we het aantal kilo’s restafval verder kunnen terugbrengen. Afval goed scheiden en verwerken helpt daarbij. En afval bestaat uit meer dan alleen rest- en PMD-afval. Ook glas, papier, karton en GFT-afval scheiden zorgt voor minder kilo’s restafval. We doen dat al best goed in onze gemeente. In 2022 startten we met het Diftar-systeem. Sindsdien liep het aantal kilo’s fijn restafval per huishouden al flink terug: van 138 kilo naar 84 kilo. Een mooi resultaat! 

Dit zijn de voorlopige resultaten van de PMD-pilot, gemeten tot en met 30 september 2023. 

Enquêteresultaten: 

 • 1.357 inwoners hebben hun mening gegeven. Ook jouw mening telt! Klik hierom de vragenlijst in te vullen.
 • 82% is van plan de tijdelijke PMD-containers tijdens de pilot te gebruiken. 
 • 52% scheidde PMD al vóór de start van de pilot.
 • 67% kiest voor apart inzamelen als het voor de afvalkosten niet uitmaakt of PMD apart of via het restafval ingezameld wordt. 

Opgehaald PMD-afval per maand:

 • Juli: 70 ton
 • Augustus: 41 ton
 • September: 43 ton 

Hoeveel procent afval zat er in de PMD-containers dat géén PMD bleek te zijn?

 • Vervuiling juli: 30%
 • Vervuiling augustus: 16%
 • Vervuiling september: 17%

Op zaterdag 1 juli 2023 gaat de PMD-pilot van start. U kunt dan 6 maanden lang gratis plastic en metalen verpakkingen en lege drinkpakken (PMD) inleveren. Inwoners kunnen hiervoor terecht op 8 extra locaties vlakbij winkelcentra en/of supermarkten en het dorpshuis in Hierden. De pilot is een proef en daarom tijdelijk. Hij stopt op 22 december 2023. De 8 extra containers worden op dat moment weer verwijderd.

Geef uw mening!

De proef moet inzicht geven in hoe de inwoners van Harderwijk en Hierden het liefst omgaan met het scheiden van PMD-afval. Wilt u dat zelf vooraf scheiden (bronscheiding), of laat u het scheiden liever over aan de afvalverwerker (nascheiding)? De keuze is aan u. Daarom horen we graag uw mening. Dat kan door online onze vragenlijst in te vullen via www.afvalharderwijk.nl/vragenlijst. Ook nemen we op meerdere momenten straatenquêtes af bij de containerlocaties. Alle informatie helpt ons om te kiezen voor het beste scheidingsmodel voor Harderwijk en Hierden.

De containerlocaties

 • Dorpshuis Hierden
 • Plan Frankrijk, Jannevroupad (parkeerplaats tegenover OBS Het Talent)
 • Winkelcentrum Stadsdennen, P.C. Hooftplein
 • Winkelcentrum Tweelingstad, Nassaulaan
 • Winkelcentrum Drielanden, Tonselsedreef
 • Winkelcentrum Stadsweiden, Achterste Wei (achter de Jumbo)
 • Friese Gracht, Selhorsthof (parkeerplaats bij de AH)
 • Winkelcentrum Zeebuurt, Knardijk (Lidl/Dirk van den Broek)

De containers zijn zoveel mogelijk geplaatst bij al bestaande openbare containers voor bijvoorbeeld GFT, glas en textiel.

Meer informatie

Meer informatie over de pilot, wat er wel/niet in de containers mag en veelgestelde vragen vindt u op deze site. Houd ook de social media-kanalen van gemeente Harderwijk in de gaten voor meer informatie.

Terug naar overzicht